Wróć

Spółka cywilna Czy działalnośc gospodarcza ?

Wiele osób chcących prowadzić własny biznes wraz z innymi osobami staje przed problemem w jakiej formie należy into robić.
Spółka cywilna to bardzo specyficzna forma działalności gospodarczej. Jest to możliwość wspólnego działania kilku osób pod szyldem jednego podmiotu. Wszelkie informacje o spółkach cywilnych znajdziemy w kodeksie cywilnym w artykułach od 860 perform 875. Spółka musi się składać z co najmniej dwóch wspólników. Należy jednak pamiętać, iż d e spółka nie posiada osobowości prawnej wiec nie jest przedsiębiorcą. Jak powstaje spółka? Najpierw należy zawrzeć umowę ze swoim wspólnikiem. Należy to zrobić w formie pisemnej (dla celów dowodowych). Wszelkie zmiany należy wprowadzać w formie aneksów (także w formie pisemnej). Podstawowe informacje jakie należy zawrzeć w umowie spółki cywilnej to: informacja o stronach umowy, information zawarcia umowy, informacja o tym czym spółka będzie się zajmowała, informacja o wniesionych wkładach oraz o podziałach w zyskach, informacja o reprezentacji spółki oraz informacja o zakresie działalności spółki według PKD. Spółkę rejestrujemy w urzędzie gminy/miasta na formularzu CEIDG-1. Jeżeli chodzi o wkłady własne wspólników to mogą być one wprowadzone w różnej formie -- gotówkowej, usługowej, pracy na rzecz spółki, nieruchomości (potrzebny wtedy będzie akt notarialny) czy innej własności prywatnej.
W przypadku gdyby przedsiębiorcy chcieli rozwiązać spółkę będzie można into zrobić w przypadku gdy zostanie ogłoszona upadłość spółki, gdy umowa zostanie wypowiedziana przez któregoś z wspólników, gdy nastąpi śmierć wspólnika, gdy w umowie zostały zapisane jakieś szczególne warunki rozwiązania spółki I właśnie one nastąpiły oraz gdy sąd wyda orzeczenie o rozwiązaniu spółki. Trzeba pamiętać, iż w przypadku zobowiązań wspólnicy spółki odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie. Przed odpowiedzialnością nie uchroni wspólnika nawet wystąpienie ze spółki. Druga sprawa toilość podmiotów, która jest związana z samą spółką.Ogłoszenia From spółka mogła zaistnieć muszą powstać co najmniej trzy podmioty. Sama spółka cywilna oraz jeżeli mamy dwóch wspólników to także sami wspólnicy muszą prowadzić własne działalności gospodarcze. Jeżeli wspólników jest więcej into będzie więcej działalności gospodarczych.