Blog

Wiele osób chcących prowadzić własny biznes wraz z innymi osobami staje przed problemem w jakiej formie należy into robić. Spółka cywilna to bardzo specyficzna forma działalności gospodarczej. Jest to możliwość wspólnego działania kilku osób pod szyldem jednego podmiotu. Wszelkie informacje o spółkach cywilnych znajdziemy w kodeksie cywilnym w artykułach od 860 perform 875. Spółka musi się składać z co najmniej dwóch wspólników. Należy jednak pamiętać, iż d e spółka nie posiada osobowości prawnej wiec nie jest przedsiębiorcą. Jak powstaje spółka? Najpierw należy zawrzeć umowę ze swoim wspólnikiem. Należy to zrobić w formie pisemnej (dla celów dowodowych). Wszelkie zmiany należy wprowadzać w formie aneksów (także w formie pisemnej). Podstawowe informacje jakie należy zawrzeć w umowie spółki cywilnej to: informacja o stronach umowy, information zawarcia umowy, informacja o tym czym spółka będzie się zajmowała, informacja o wniesionych wkładach oraz o podziałach w zyskach, informacja o reprezentacji spółki oraz informacja o zakresie działalności spółki według PKD. Spółkę rejestrujemy w urzędzie gminy/miasta na formularzu CEIDG-1. Jeżeli chodzi o wkłady własne wspólników to mogą być one wprowadzone w różnej formie -- gotówkowej, usługowej, pracy na rzecz spółki, nieruchomości (potrzebny wtedy będzie akt notarialny) czy innej własności prywatnej. W przypadku gdyby przedsiębiorcy chcieli rozwiązać spółkę będzie można into zrobić w przypadku gdy zostanie ogłoszona upadłość spółki, gdy umowa zostanie wypowiedziana przez któregoś z wspólników, gdy nastąpi śmierć wspólnika, gdy w umowie zostały zapisane jakieś szczególne warunki rozwiązania spółki I właśnie one nastąpiły oraz gdy sąd wyda orzeczenie o rozwiązaniu spółki. Trzeba pamiętać, iż w przypadku zobowiązań wspólnicy spółki odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie. Przed odpowiedzialnością nie uchroni wspólnika nawet wystąpienie ze spółki. Druga sprawa toilość podmiotów, która jest związana z samą spółką. Ogłoszenia From spółka mogła zaistnieć muszą powstać co najmniej trzy podmioty. Sama spółka cywilna oraz jeżeli mamy dwóch wspólników to także sami wspólnicy muszą prowadzić własne działalności gospodarcze. Jeżeli wspólników jest więcej into będzie więcej działalności gospodarczych.
Zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej oznacza, że Twoja pisemna aplikacja – CV spełnia wstępne oczekiwania pracodawcy. Podczas rozmowy masz możliwość zaprezentowania swojej osoby jako najlepszego kandydata do pracy, dlatego należy się do niej bardzo solidnie przygotować. Każda osoba, zapraszana na rozmowę kwalifikacyjną jest informowana o tym telefonicznie przez przedstawiciela firmy do której została złożona aplikacja. Podczas rozmowy telefonicznej, po pierwsze ustal dokładnie datę, godzinę i miejsce spotkania, a także dowiedz się dokładnie o jakie stanowisko chodzi, gdyż czasem zdarza się, iż pracodawca podczas selekcji CV dopasuje Twoje umiejętności do zupełnie innego stanowiska, na które również szuka nowych pracowników. Dobrze byłoby, aby dowiedzieć się z kim odbędzie się taka rozmowa i jakie jest jej stanowisko, to także pomoże w przygotowaniu się do rozmowy. Przed rozmową należy uporządkować kilka informacji. 1. O Firmie należy zdobyć jak najwięcej o niej informacji: o branży, produktach, specyfice działania, jaka jest jej konkurencja, jaki obszar działalności obejmuje firma. Informacje te pomogą zaprezentować swoja osobę jako kompetentną i interesująca się branżą, a także pokaże, iż złożona aplikacja nie była przez przypadek. Wiele z powyższych informacji znajduje się na stronach internetowych firmy 2. O Sobie na rozmowę zabierz ze sobą swoje CV oraz wypisz sobie w punktach jaki był Twój przebieg kariery zawodowej, gdzie się uczyłeś, co Cię interesuje, a także dlaczego chcesz pracować dla danej firmy. Wypisz sobie również jakie są Twoje plany na przyszłość i co chciałbyś/chciałabyś osiągnąć w tej firmie. Dobrze byłoby, aby być także przygotowanym na pytanie dlaczego pracodawca powinien zatrudnić właśnie Ciebie, czyli co takiego pozytywnego wniesiesz do firmy? Pamiętaj także, abyś miał/miała sprecyzowane swoje oczekiwania finansowe Kilka praktycznych porad: Zanim wejdziesz pamiętaj, aby wyłączyć telefon komórkowy, który może zakłócić spotkanie Wchodząc uśmiechnij się i bądź osobą pełną wiary i optymizmu Nie zapomnij także o stosownym ubiorze i punktualności Nie bój się wejść na rozmowę z kartką z notatkami, kóre zostały przez Ciebie przygotowane i nie bój sie zadawać pytań osobie, która przeprowadza z Tobą rozmowę Życzymy powodzenia!
Wszystko co musisz wiedzieć o CV   CV – Curriculum Vitae, czyli życiorys jest pisemną formą wszystkich najważniejszych informacji o nas samych. Zawiera zarówno dane teleadresowe, jak i informacje dotyczące wykształcenia oraz ścieżkę kariery zawodowej, czyli kwalifikacje jakie posiadamy. Wszystkie zamieszczone informacje powinny być przejrzyste i czytelne oraz dobrze byłoby, aby zmieściły się na jednej stronie papieru formatu A4. Jeżeli zaś informacje przekraczają jedną stronę należy kontynuować je na drugiej stronie. Nigdy nie wolno pisać na dwóch stronach tej samej kartki. Należy unikać błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych. Lepiej, aby nie używać niezrozumiałych skrótów oraz niezbyt wyrafinowanego lub slangowego słownictwa. Jeżeli już konieczne jest podanie skrótu należy pamiętać, aby za pierwszym użyciem podać pełną nazwę. Należy zachować kolejność chronologiczną przy opisywaniu historii zatrudnienia i ścieżki edukacji. Jeżeli pojawiają się jakieś niejasności należy je wytłumaczyć w sensowny sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do powodów jego przerwania. Jeżeli w życiorysie pojawiają się jakieś szczególne elementy, którymi warto się pochwalić można je zaznaczyć grubszą lub większą czcionką. Umieszczenie swojego zdjęcia nie jest konieczne, ale jeżeli w ofercie pracy jest prośba o jego zamieszczenie należy to zrobić. Najlepsze jest zdjęcie tzw. dowodowe – 5×4 cm, ale jeżeli takiego nie posiadamy to najlepiej takie na którym widać naszą twarz. Nie wolno umieszczać zdjęć z wakacji w stroju kąpielowym lub też z przyjęć, na którym akurat ładnie wyglądamy. Zdjęcie powinno być oficjalne w stroju biurowym. 1. Dane personalne imię oraz nazwisko aktualny adres zamieszkania (adres, gdzie można nas aktualnie znaleźć) telefon (jeśli nie masz własnego numeru stacjonarnego lub komórkowego, postaraj się o numer grzecznościowy) data urodzenia adres e-mail możesz lecz nie musisz go podawać, ale jego posiadanie ułatwi z Tobą kontakt stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowieństwa lepiej operować formą wolny/wolna lub kawaler / panna) w przypadku mężczyzn stosunek do służby wojskowej (tylko jeżeli jest uregulowany) 2. Wykształcenie wpisujemy od ostatniego wydarzenia (chronologia odwrócona). Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły lub uczelni, wydział i kierunek. Jeżeli jest to można podać specjalizację 3. Doświadczenia zawodowe Przebieg kariery zawodowej także podajemy w chronologii odwróconej czyli od ostatniej pracy. Podobnie jak w wykształceniu. Jeżeli ubiegamy się o pierwszą pracę wpisujemy odbyte staże i praktyki. 4. Dotychczasowe osiągnięcia W tej części umieszczamy przede wszystkim osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). 5. Dodatkowe kwalifikacje Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić. 6. Zainteresowania Umieszczamy tutaj informacje o naszych zainteresowaniach , hobby, pasje itp. 7. Stopka Bardzo ważnym elementem CV jest umieszczenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) Na końcu należy się osobiście podpisać. Można użyć formatu „ Z pozdrowieniem” lub „Serdecznie pozdrawiam” itp.