Inter Oko
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Interoko" rozpoczął działalność w dniu 1 stycznia 2012 roku, jako kontynuacja działalności NZOZ "Interoko" Andychów, oferując mieszkańcom Buczkowic ambulatoryjne świadczenia medyczne w zakresie szeroko pojętej opieki zdrowotnej, w tym podstawowej oraz specjalistycznej. Siedziba Placówki mieści się w Buczkowicach przy ul. Wyzwolenia 491.Przychodnia świadczy usługi w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Celem naszej działalności jest prowadzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez pomoc w chorobiei cierpieniu Pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.